DOKUMENTY PLACÓWKI

Poniedziałek 13 stycznia 2020
 

Żłobek "Maluszkowo " w dn. 13.01.2020 otrzymał oficjalny wpis do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Trzebownisko uzyskując nr 6.

Utworzony został w ramach projektu pt. "Rozwój opieki żłobkowej w Rzeszowie i powiecie rzeszowskim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.4 RPO WP 2014-2020.

Nadzór nad Żłobkiem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki sprawuje Urząd Gminy Trzebownisko.

Nadzór sanitarno – epidemiologiczny sprawuje Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Rzeszowie.

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH
 Pobierz
REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŻŁOBKA
 Pobierz
RODO
 Pobierz
STATUT ŻŁOBKA
 
 Powrót do poprzedniej strony