OGŁOSZENIE

Poniedziałek 2 września 2019
 

Żłobek MALUSZKOWO zaprasza dzieci w wieku od 20 tyg. ż. do 3 r. ż. Oferujemy pobyt w żłobku zlokalizowanym w Jasionce 915A (dom studencki „AVIATA”) w nowo powstającej placówce utworzonej w ramach projektu pn. „Rozwój opieki żłobkowej w Rzeszowie
Rzeszowie i powiecie rzeszowskim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.4 RPO WP 2010-2020. Żłobek przeznaczony jest dla osób zamieszkujących teren powiatu rzeszowskiego i miasta Rzeszów w rozumieniu
Kodeksu Cywilnego, które chcą powrócić/wejść na rynek pracy po przerwie związanej
 z pełnieniem funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (urodzeniem lub wychowaniem dziecka),
o statusie na rynku pracy:

a) osoby bezrobotne lub bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, która przerwała karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka,

b) osoby opiekujące się dzieckiem do lat 3, którym w okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę, osoby zatrudnione na czas określony, pracujące będącą w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym w rozumieniu ustawy dnia 26 czerwca 1974r Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r. poz.1662 z późn.zm.);

 

Atrakcyjna cena za pobyt i wyżywienia w żłobku będzie dodatkowym atutem nowej placówki (szczegóły w zakładce Cennik)

 

Placówka na powierzchni 178 m2 zapewni komfortowy pobyt 44 dzieciom w trzech grupach wiekowych.

 

Do dyspozycji dzieci oddajemy plac zabaw, a rodziców własne miejsca parkingowe wyłącznie dla osób korzystających z usług placówki.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Rekrutacja już trwa!

 

 

 
 Powrót do poprzedniej strony